– Wkrótce nowa publikacja książkowa

PBR baner logo PANS

Dla osób zainteresowanych historią mieszkańców ziemi głogowskiej w czasach epoki kamienia mamy wspaniałą wiadomość! Już wkrótce udostępniona zostanie publikacja książkowa, która powstała w ramach trwających blisko półtora roku prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”. Ochrona zabytków archeologicznych w tak szybko zmieniającym się świecie to sprawa nadrzędna – mówi dr Krzysztof Czapla – wykładowca Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie i Kierownik Pracowni Badań Regionalnych naszej uczelni, który od maja 2021 r. koordynuje prace nad projektem. Publikacja zawierać będzie materiały zebrane w trakcie prac weryfikacyjno-powierzchniowych wraz z określeniem chronologii zabytków, stanowisk archiwalnych oraz opracowaniem wyników przeprowadzonych badań wykopaliskowych. Wydana zostanie w dwóch formach: książkowej i elektronicznej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nasza uczelnia otrzymała wsparcie w wysokości 53.000,00 zł.

About Author

Back to top