– adminpwsz

PBR baner logo PANS
BLASK ZŁOTA I SREBRA, CZYLI PIENIĄDZ W BAROKU

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie od 8 grudnia 2023 r. dostępna będzie nowa stała wystawa numizmatyczna, na której zaprezentowany zostanie nowożytny skarb monet, odkryty w 2004 r. na Starym Mieście w Głogowie na kwartale przy ul. Długiej.

Skarb składa się z 5600 obiektów i znajduje się w zbiorach muzeum. Na ekspozycji pokazane zostaną 392 zabytki numizmatyczne ze skarbu oraz dziesięć zabytków archeologicznych.

Monety ze skarbu datowane są od 1497 do 1656 roku i pochodzą z większości krajów europejskich. Na wystawie pokazane zostaną według ich pochodzenia i chronologii. Prezentowane będą w szerokim kontekście, obejmującym zarówno okoliczności odkrycia skarbu, jaki i epokę, z której pochodzą.

Ekspozycji towarzyszyły będą mi.in. prezentacje na monitorach dotykowych i kącik edukacyjny. Na internetowej witrynie MAH, pod adresem www.muzeum.glogow.pl udostępniony zostanie katalog wystawy oraz film poświęcony pokazywanym na niej numizmatom. Audiowycieczka i audiodeskrypcja w języku polskim dostępna będzie natomiast w aplikacji na smartfony, którą pod nazwą Muzeum Głogów. Audioprzewodnik znaleźć można w Google Play i App Store.

Plakat spotkanie promocyjne

Już dziś serdecznie zapraszamy tych wszystkich, których pasjonuje historia pradawnych mieszkańców ziemi głogowskiej. Spotkanie odbędzie się w auli budynku B PWSZ w Głogowie o godz. 13:00. Będzie ono połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”, zrealizowanej pod redakcją naukową dra Krzysztofa Czapli – wykładowcy Instytutu Humanistycznego i Kierownika Pracowni Badań Regionalnych PWSZ w Głogowie.

Objęcie ochroną konserwatorską najstarszych miejsc osadnictwa regionu w świetle zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu jest dla nas priorytetem. Intensywna eksploatacja przez przemysł ciężki i erozja środowiska naturalnego sprawiają, że możemy utracić bezpowrotnie niektóre zabytki archeologiczne – mówi dr Krzysztof Czapla, który od maja 2021 r. koordynuje prace nad projektem. Teraz czas na podsumowanie przeprowadzonych badań.

Publikacja powstała w ramach trwających ponad półtora roku prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nasza uczelnia otrzymała wsparcie w wysokości 53.000,00 zł. Wkrótce zostanie udostępniona także wersja elektroniczna książki.

Dla osób zainteresowanych historią mieszkańców ziemi głogowskiej w czasach epoki kamienia mamy wspaniałą wiadomość! Już wkrótce udostępniona zostanie publikacja książkowa, która powstała w ramach trwających blisko półtora roku prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”. Ochrona zabytków archeologicznych w tak szybko zmieniającym się świecie to sprawa nadrzędna – mówi dr Krzysztof Czapla – wykładowca Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie i Kierownik Pracowni Badań Regionalnych naszej uczelni, który od maja 2021 r. koordynuje prace nad projektem. Publikacja zawierać będzie materiały zebrane w trakcie prac weryfikacyjno-powierzchniowych wraz z określeniem chronologii zabytków, stanowisk archiwalnych oraz opracowaniem wyników przeprowadzonych badań wykopaliskowych. Wydana zostanie w dwóch formach: książkowej i elektronicznej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nasza uczelnia otrzymała wsparcie w wysokości 53.000,00 zł.

Pracownia Badań Regionalnych PWSZ w Głogowie i Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie prowadzą badania na temat różnych problemów, które dotyczą młodzieży, dorosłych i seniorów z naszego miasta. Ankieta jest anonimowa, a wyniki posłużą do celów „naukowych”, stąd prosimy o szczere odpowiedzi.

1) młodzież:  link do ankiety

2) dorośli: link do ankiety

3) seniorzy: link do ankiety

Back to top