– Spotkanie promocyjne

PBR baner logo PANS
Plakat spotkanie promocyjne

Już dziś serdecznie zapraszamy tych wszystkich, których pasjonuje historia pradawnych mieszkańców ziemi głogowskiej. Spotkanie odbędzie się w auli budynku B PWSZ w Głogowie o godz. 13:00. Będzie ono połączone z prezentacją najnowszej książki pt. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi”, zrealizowanej pod redakcją naukową dra Krzysztofa Czapli – wykładowcy Instytutu Humanistycznego i Kierownika Pracowni Badań Regionalnych PWSZ w Głogowie.

Objęcie ochroną konserwatorską najstarszych miejsc osadnictwa regionu w świetle zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu jest dla nas priorytetem. Intensywna eksploatacja przez przemysł ciężki i erozja środowiska naturalnego sprawiają, że możemy utracić bezpowrotnie niektóre zabytki archeologiczne – mówi dr Krzysztof Czapla, który od maja 2021 r. koordynuje prace nad projektem. Teraz czas na podsumowanie przeprowadzonych badań.

Publikacja powstała w ramach trwających ponad półtora roku prac nad projektem pn. „Ślady osadnictwa epoki kamienia w dorzeczu Rzuchowskiej Strugi” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nasza uczelnia otrzymała wsparcie w wysokości 53.000,00 zł. Wkrótce zostanie udostępniona także wersja elektroniczna książki.

About Author

Back to top